Мовознавство


Це категорія Мовознавство.

Мовознавство (лінгвістика) — це наука, яка вивчає людські мови, їхні функції й універсальні характеристики, структуру й історичний розвиток.