Аркушин, Григорій Львович

Аркушин Г.Л.jpg

Арку́шин, Григо́рій Льво́вич (19.04.1948, с. Сильне Ківерцівського р-ну Волинської області, Україна) — мовознавець, діалектолог (фундатор волинської діалектологічної школи), доктор філологічних наук (2005), професор (2006).

Аркушин, Григорій Львович

Рік народження 19.04.1948
Місце народження с. Сильне Ківерцівського р-ну Волинської області
Alma mater Луцький педінститут імені Лесі Українки (тепер Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
Напрями діяльності Мовознавець, діалектолог, доктор філологічних наук (2005), професор (2006)

Життєпис

1966 закінчив Сильненську середню школу.

1967–1972 навчався в Луцькому педінституті імені Лесі Українки (тепер Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

1967–1970 працював вчителем географії та української мови і літератури Чорнизької восьмирічної школи (Маневицький р-н Волинської обл.), 1970–1976 — учителем української мови і літератури Домашівської восьмирічної школи (Ківерцівський р-н Волинської обл.), 1976–1986 — Городищенської восьмирічної школи (Ківерцівський р-н Волинської обл.).

1981–1985 навчався в аспірантурі Ужгородського держуніверситету (тепер Ужгородський національний університет).

1986 захистив кандидатську дисертацію «Мисливська лексика західнополіських говірок» (науковий керівник професор Й.О. Дзендзелівський).

1986–1989 працював на кафедрі педагогіки і методики навчання, з 1990 — на кафедрі української мови Луцького державного педінституту імені Лесі Українки. Після реорганізації інституту у Волинський державний університет імені Лесі Українки — доцентом кафедри історії та культури української мови (1993–2005); на посаді професора цієї ж кафедри з 2006.

2005 захистив докторську дисертацію «Іменний словотвір західнополіського говору».

Діяльність

Організатор діалектологічних експедицій селами Волинського Полісся, Берестейщини, Холмщини. Зібрані матеріали стали підґрунтям для досліджень аспірантів, якими керував професор. Зокрема, схарактеризовано західнополіську лексику (Ю. Громик, Р. Омельковець, Л. Чирук), словозміну іменників (Р. Зінчук), фразеологію (З. Мацюк), ономастику (Н. Шульська, О. Нестерчук, Ж. Масюк), фонетику волинсько-поліських говірок (І. Дружук). Аркушин — фундатор волинської діалектологічної школи, представники якої в 90-х роках минулого століття були об’єднані в Західнополіський ономастико-діалектологічний центр.

Керівник унікального мультимедійного проекту «Фонокарта західнополіського центру та суміжжя» (2014).

Автор понад 20 книг (зокрема, монографії «Іменний словотвір західнополіського говору», 2004), 200 статей, опублікованих в Україні, Польщі, Росії, Білорусії, Чехії, Словаччині, Сербії, Німеччині.

Підготував до друку видання: «Словник західнополіських говірок» (у 2-х т.; 2000), «Сказав, як два зв’язав: Народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині» (2003), «Словник евфемізмів Західного Полісся і західної частини Волині» (2005), «Голоси з Підляшшя (Тексти)» (2007), «Атлас мисливської лексики Західного Полісся» (2008), «Атлас західнополіських фаунономенів» (2008).

Є редактором та упорядником видань: «Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України і суміжних земель» (у 2-х т., 2006), «Словник прізвиськ північно-західної України» (у 3-х т., 2009), «Словник варіантів власних імен північно-західної України» (2009), «Словник прізвищ північно-західної України та суміжних земель» (2013), «Народна лексика Західного Полісся» (2014), «Словотвір зоонімів північно-західної України» (2016), «Словник західнополіських діалектизмів у художній літературі» (2018). Одним із перших в Україні до збірників діалектних текстів додавав записи на електронних носіях (СD i DVD диски).

У своєму доробку має відеоархів із записами з різних куточків Західного Полісся. З ініціативи професора на базі факультету філології та журналістики створено картотеку, яка нараховує декілька тисяч найменувань, зокрема і фонозаписи.

Професор Г. Аркушин — член редколегії збірників «Волинь філологічна: текст і контекст» та «Літопис Волині», головний редактор «Наукового вісника ВНУ. Серія: Мовознавство». Входить до складу спеціалізованої ради Д.61.051.05 із захисту докторських дисертацій Ужгородського національного університету (спеціальність 10.02.01 — українська мова). Із 2010 до 2018 голова спеціалізованої вченої ради К 32.051.02 у СНУ імені Лесі Українки із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.01 — українська мова. Шестеро здобувачів під його керівництвом захистили кандидатські дисертації. Викладає навчальні курси «Український словотвір в ареальному та історичному аспектах», «Українська діалектологія».

Нагороди і відзнаки

Плідну багаторічну науково-педагогічну діяльність Г. Аркушина відзначено:

 • Почесними грамотами МОН України (2005, 2016, 2018);
 • нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1998);
 • нагрудним знаком «За наукові досягнення» (2008);
 • Золотим нагрудним знаком ВНУ імені Лесі Українки;
 • медаллю Товариства друзів Влодави (Medalem «Zasłużony dla Towarzystwa», Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Польща, 2019);
 • Міжнародною премією Юзефа Лободовського (Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Józefa Łobodowskiego, Польща, 2019);
 • Почесною подякою за вагомий особистий внесок у становлення і розвиток університету (2019).

Праці

 1. Іменний словотвір західнополіського говору : монографія. Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2004. 764 с.
 2. Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель. Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. Т.1 : А–К. 408 с.
 3. Голоси з Підляшшя : тексти. Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. 534 с.
 4. Атлас західнополіських фауноменів. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. 322 с. : карти.
 5. Атлас мисливської лексики Західного Полісся. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. 410 с. : карти.
 6. Голоси з Волинського Полісся : тексти. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. 542 с. + 2 електрон. оптич. диски (CD-ROM).
 7. Словник луцьких жаргонізмів і сленгізмів / [упорядкув., вступ. ст. та редагування Г.Л. Аркушина]. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. 272 с.
 8. Голоси з Берестейщини : тексти. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. 536 с. + 1 електрон. оптич. двосторон. диск (DVD).
 9. Народна лексика Західного Полісся : монографія. Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2014. 236 с.
 10. Словник західнополіських говірок. А–Я. Вид. 2- е, перероб. і допов. Луцьк : Волин. обл. друк., 2016. 648 с.

Додатково

У Західнополіському ономастико-діалектологічному центрівідбуваються конференції («Західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контекстах», 2007; «Західнополіські говірки в просторі та часі», 2010), готують лексикографічні праці, діалектну текстографію, лінгвістичні атласи, періодичні видання тощо.

Під керівництвом Г. Аркушина 2014 І. Дружук створила унікальний на той час мультимедійний проект «Фонокарта західнополіського центру та суміжжя». Основу фонофонду становили записи, які зібрали науковці центру та студенти факультету філології та журналістики СНУ ім. Лесі Українки, починаючи з 2008. На карті представлено зразки мовлення діалектоносіїв із понад 300 населених пунктів із території Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької областей України, Брестської області Республіки Білорусь та з Підляшшя (Республіка Польща). Проєкт розміщено на сайті «Говіркове куфро» — https://sites.google.com/


Література

 1. Аркушин Григорій Львович : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / уклад. І. П. Сидорук ; упоряд. Г. Л. Аркушин. Луцьк, 2018. 70 с.
 2. Григорій Львович Аркушин // Професори Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за заг. ред. І. Я. Коцана. Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. С. 5.

Автор ВУЕ

З. С. Мацюк


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Мацюк З. С. Аркушин, Григорій Львович // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Аркушин, Григорій Львович (дата звернення: 4.07.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
26.06.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ