Дискурс

Дискурс — поняття сучасної лінгвістики, семіотики, філософії, соціальних комунікацій.

У лінгвістиці дискурс описується переважно як сукупність текстів, присвячених конкретній темі, "текст плюс контекст".

У комунікативістиці — сукупність вербальних та невербальних елементів спілкування, що мають власні змісти та взаємодіють у певному контексті.

Цитати

Дискурс — це:

• «мовлення плюс той, хто говорить» (Е. Бенвеніст);

• «мовлення, занурене в життя» (Н. Арутюнова);

• «складна єдність мовної форми, значення та дії, яка могла би бути найкращим чином охарактеризована за допомогою поняття комунікаційної події чи комунікаційного акту» (Т. ван Дейк).

Див. також

Контент-аналіз

Аналіз фреймів

Дискурс (у філософії)

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ