Міф

Міф — багатозначний термін:

1) оповідь, яка пояснює походження певних речей, явищ, світу за участю надприродних істот – богів, демонів, героїв (наприклад, давньогрецькі міфи);

2) набір переконань, уявлень про що-небудь (наприклад, політичні міфи).