Міф

1) Міф, оповідь, переказ, що транслює давні уявлення про походження космосу, світу, людини, богів тощо; історично перша, донаукова форма світоглядного відбиття дійсності 2) невідповідні дійсності, сконструйовані уявлення, стихійно поширені у масовій свідомості чи цілеспрямовано насаджувані у політичних, ринкових та ін. інтересах

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ