Цивілізація

1) у найширшому розумінні – специфічний спосіб життєдіяльності розумних істот, складова планетарної біосфери; 2) історичний щабель суспільного розвитку людства, наступний за епохами дикості й варварства; 3) сукупність матеріальних і духовних досягнень суспільства; 4) матеріально-інструментальний, техніко-виробничий базис суспільства (у О. Шпенглера, М. Бердяєва – стадія деградації й занепаду розвинутих локальних культур); 5) географічно локалізоване, відносно автономне, стійке, цілісне, історично унікальне соціокультурне утворення (система) метаетнічного типу; 6) сучасна глобальна культура, система цінностей, символів, практик, способу життя

Відео

Час. Історія. Майбутнє [Українські субтитри]
Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ