Структуралізм


науковий напрям, який розглядає об'єкти пізнання як сукупність взаємозалежних і взаємопов'язаних частин-елементів, виник на поч. 20 ст.