Парадигма

Парадигма — багатозначний термін:

1) ідея, що служить основою для створення світу буття (в античній філософії);

2) стандартний або типовий приклад;

3) групування одиниць однієї мовної системи чи підсистеми у класи на основі їхніх різних опозицій;

4) поєднання мовних одиниць у певні класи, де кожна з них може бути замінена у мовленні іншою мовною одиницею цього класу;

5) особливий формат наукових досліджень, який: а) відображає ідеологію досліджень, б) визначає шляхи формування та упорядкування знань і програми досліджень, в) встановлює критерії оцінювання та інтерпретацію результатів досліджень;

6) теорія (або модель постановки проблем), що прийнята як зразок розв’язку дослідницької задачі.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ