Соціум

стійка соціальна спільність, для якої характерна єдність свідомості, цілеспрямованості, природних, суспільно-виробничих, духовних та інших умов життєдіяльності, генетичний зв’язок поколінь, стабільність соціальної організації, певна культура спілкування

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ