Імператив

1) наказовий спосіб дієслова; 2) категоричний імператив – в ідеалістичній етиці І. Канта – безумовне моральне веління, притаманне розуму, вічне й незмінне, що становить основу моралі; 3) переносно – веління, настійна вимога

Покликання на статтю