Раціоналізм

Раціоналізм — багатозначний термін:

1) філософський напрям, в основі якого — переконання у здатності людського розуму пізнати закони розвитку природи і суспільства;

2) напрям у теорії пізнання, який, на противагу емпіризмові, вважає розум єдиним джерелом і критерієм пізнання;

3) розсудливе ставлення до життя.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ