Етнос

історично утворена, надтериторіальна спільнота індивідів, об’єднаних спільним походженням, культурою, мовою, самосвідомістю та етнонімом (назвою), що в комплексі формує особливу історико-еволюційну ідентичність


Пишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ