Фауна

історично сформована сукупність видів тварин, що живуть в певній області і входять до всіх її біогеоценозів

Увага! Опитування на честь 30-ліття незалежності