Фауна

історично сформована сукупність видів тварин, що живуть в певній області і входять до всіх її біогеоценозів

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ