Відродження

1) нова світоглядна й культурна парадигма в історії Європи 14–16 ст., спрямована на відродження античної культури, світськість, гуманізм, антропоцентризм;

2) особлива епоха в історії Європи, обумовлена зародженням буржуазних відносин;

3) у широкому розумінні – метафора культурного і політичного розквіту, відновлення сили й впливовості (напр., національне відродження)


Оприлюднено

Статус гасла: Стаття потребує автораПишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ