Відродження

Ренесанс, культурний рух в Європі 14–17 ст., що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності