Відродження

Ренесанс, культурний рух в Європі 14–17 ст., що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ