Ідентичність

Ідентичність, 1) подібність, рівнозначність, тотожність предметів, явищ і понять; 2) самототожність, самість, цілісність («нерозірваність») особистості; 3) категорія соціогуманітарних наук на позначення співвіднесеності індивіда з певною соціальною групою, спільнотою, статусом (національна ідентичність, релігійна ідентичність тощо)


Оприлюднено

Статус гасла: Стаття потребує автораПишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ