Історіографія

1) спеціальна галузь знань, яка вивчає історію і закономірності розвитку історичної науки, а також повноту дослідження її проблем; 2) сукупність історичних творів, які стосуються певного періоду чи проблеми; історична бібліографія

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ