Платон

(427–347 до н. е.), класик античної філософії, учень Сократа і вчитель Аристотеля, автор філософської системи об’єктивного ідеалізму, Засновник Академії в м. Афінах; Стародавня Греція


Пишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ