Фольклор


образна система традиційних смислів та функціональна система суб’єктності його носіїв