Трьохсвятительська церква в Лемешах

Трьохсвятительська церква в Лемешах. Загальний вигляд. Фото Вечерського В. В.
Трьохсвятительська церква у Лемешах
Трьохсвятительська церква в Лемешах. Інтер'єр з іконостасом. Фото поч. 20 ст. Джерело ілюстрації: Вечерський В. В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Вид. дім А.С.С., 2005. С. 108.
Трьохсвятительська церква в Лемешах. Проектний кресленик 1865 архітектора А. Куцевича. Джерело ілюстрації: Вечерський В. В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Вид. дім А.С.С., 2005. С. 108.
Трьохсвятительська церква в Лемешах. Поперечний розріз і фрагмент плану. Джерело ілюстрації: Вечерський В. В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Вид. дім А.С.С., 2005. С. 107.

Трьохсвяти́тельська це́рква в Лемеша́х — православний храм, пам’ятка архітектури національного значення, Козелецький район, Чернігівська обл., Україна. Мурована однобанна церква тетраконхового типу стоїть у рівнинній місцевості на невисокому пагорбі в центральній частині с. Лемешів і є його головною архітектурною домінантою. Добре проглядається з автомобільної траси Київ-Чернігів.

Історична довідка

Збудована на замовлення і коштом графа О. Розумовського над могилою батька — козака Григорія Яковича Розума (?–1730) за проектом архітектора А. Квасова. Будівництво розпочалося 1755, освячено храм 1760 на честь трьох святителів: Василя Великого, Григорія Богослова (покровителя Григорія Розума) та Іоанна Золотоустого. Тоді ж установлено чотириярусний іконостас у стилі рококо (не зберігся). У ньому були ікони, виконані художником А. Воскобойниковим.

1865 за проектом чернігівського архітектора А. Куцевича прибудовано західний притвор із дзвіницею, при цьому розібрано західну екседру. 1913–1914 на запрошення нащадка родини фундатора графа Каміла Львовича Розумовського (1852–1917; Австрія) над реставрацією іконостасу та розписів в інтер'єрі працювали М. Бойчук, С. Налепинська-Бойчук та Т. Бойчук. Реставрація не була завершена (через початок Першої світової війни).

1974–1982 пам'ятку відреставровано (архітектори І. Іваненко, Н.Селіванова, В.І.Трегубов, нар. 1948). Первісно з трьох боків перед входами до храму були відкриті тераси зі сходами (відновлені під час реставрації 1974–1982 тільки перед північним і південним входами).

Характеристика

Храм належить до типу тетраконхів: строго центричний, з однаковим вирішенням усіх фасадів. В основі його структури — четверик із прилеглими короткими раменами об'ємного хреста, до яких з 4-ох боків прилягають удвічі нижчі екседри і який увінчується сферичним куполом на циліндричному світловому підбаннику. Декор фасадів та інтер'єру виконано в перехідних класицистично-барокових архітектурних формах: застосовано класицистичні пілястри римо-доричного ордера, трикутні фронтони, антаблементи з тригліфними фризами. Водночас присутні пізньобарокові форми декору: розірвані й вигнуті карнизи, «вухасті» наличники віконних і дверних отворів. Баня ребриста, має параболічний абрис, увінчана глухим ліхтариком. Прибудована дзвіниця триярусна, типу «восьмерик на четверику», увінчана восьмигранним шатром із глухим ліхтариком і маківкою. В інтер'єрі зберігся тонкий ліпний декор у стилі бароко і залишки олійних розписів 2-ї пол. 18 — 19 ст. (у вівтарі). У товщі стіни в північно-східній частині знаходиться камін.

Значення

Трьохсвятительська церква в Лемешах — перший храм тетраконхового типу в Україні. У стилістичному відношенні знаменує перехід від бароко до класицизму.

Історико-меморіальне значення пов’язане з походженням родини Розумовських.

Джерела

  • Державний архів Чернігівської області. Ф. 179. Оп. 1. Спр. 173. Арк. 4.

Література

  1. Чернігівщина: Енциклопедичний довідник. Київ : УРЕ ім. М. Бажана, 1990. С. 814.
  2. Вечерський В. В. Тетраконхи України в контексті світової архітектури // Архітектурна спадщина України. Київ : Українознавство, 1995. Вип. 2. С. 89–98.
  3. Пам'ятки архітектури й містобудування України: Довідник Державного реєстру національного культурного надбання / В. В. Вечерський, О. М. Годованюк, Є. В. Тиманович та ін.; За ред. А. П. Мардера та В. В. Вечерського. Київ : Техніка, 2000. С. 302.
  4. Вечерський В. В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Вид. дім А.С.С., 2005. С. 106–108.
  5. H. Селіванова, А. Шамраєва. Церква трьох святителів у с. Лемеші на Чернігівщині. URL: https://www.pslava.info/LemeshiS_CerkTroxSvjatyteliv_ 1996CerkTroxSvjatytelivUSLemeshi,254945.html

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Трьохсвятительська церква в Лемешах // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Трьохсвятительська церква в Лемешах (дата звернення: 24.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
02.03.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ