Озеро


природна водойма в поглибленні земної поверхні (озерній улоговині)