Рельєф

сукупність форм (нерівностей) земної поверхні