Рельєф


сукупність форм (нерівностей) земної поверхні