Стік

Стік — переміщення води по земній поверхні, а також у товщі ґрунту і гірських породах у процесі кругообігу її в природі.

Гірський рельєф сприяє утворенню стоку води

Загальна характеристика

Стікання в моря та пониження рельєфу дощових і талих вод по земній поверхні та річковій мережі називають поверхневим стоком, або стоком річковим; у товщі ґрунту та гірських порід — підземним стоком.

Процес стоку є важливою ланкою в кругообігу води на Землі. Стік — продукт клімату; утворюється за рахунок частини атмосферних опадів, що не була витрачена на випаровування і споживання рослинами.

Максимум стоку спостерігається, як правило, в найбільш зволожених лісових, мінімум — в аридних (див. Аридний клімат) зонах.

Він впливає на формування рельєфу, геохімічні процеси в земній корі, розвиток ґрунтового покриву, розподіл рослинності, на процеси ерозії, природний дренаж і зрошення, перенесення та відкладення продуктів денудації тощо.

Величина і режим стоку залежать від кількості та режиму атмосферних опадів, випаровування, температурних умов, характеру рельєфу, геологічної будови, ґрунтового покриву та рослинності території.

Показники стоку

При обчисленні стік характеризують величиною, яка визначає кількість води, що стікає з водозбору за певний проміжок часу і виражається як об’єм, модуль чи шар стоку.

Джерело

  1. ДСТУ 3517-97. Гідрологія суші. Терміни та визначення основних понять. Видання офіційне. Київ : Держстандарт України, 1997. С. 17.

Література

  1. Хільчевський В. К., Ободовський О. Г., Гребінь В. В. та ін. Загальна гідрологія. Київ : ВПЦ «Київcький університет», 2008. 399 с.
  2. Гопченко Є. Д., Гопцій М. В. Максимальний стік дощових паводків у Передкарпатті. Одеса : ТЕС, 2015. 125 с.
  3. Гопченко Є. Д., Кічук Н. С., Овчарук В. А. Максимальний стік дощових паводків на річках Півдня України. Одеса : ТЕС, 2016. 211 с.

Автор ВУЕ

В. К. Хільчевський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Хільчевський В. К. Стік // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Стік (дата звернення: 24.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
30.06.2021Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ