Троїцька церква в Жовкві

Троїцька церква в Жовкві. Загальний вигляд з північного заходу. Фото Вечерського В. В.
Троїцька церква в Жовкві. Верхи над вівтарем і бабинцем. Фото Вечерського В. В.

Тро́їцька це́рква в Жо́вквіпам’ятка архітектури національного значення, пам’ятка всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Львівська обл., Україна. Дерев’яна церква міститься в східній частині історичного Львівського передмістя м. Жовкви біля вул. Львівської в оточенні садибної забудови. Площа території пам’ятки 0,25 га, буферної зони — 1,06 га.

Історична довідка

Дерев'яна церква збудована 1720 коштом парафіян та Костянтина Владислава Собеського (1680–1726), сина короля Речі Посполитої Яна ІІІ Собеського. Поставлена на місці попередньої дерев’яної, зведеної 1601 і згорілої в пожежі 1719. Була парафіяльною церквою для українського населення Львівського передмістя. 1728 майстер Ігнатій Стобенський (?–1742) зробив різьблений з липи іконостас з іконами жовківських малярів школи І. Рутковича. До східної стіни вівтаря перед 1750 примурована ризниця, вкрита двосхилим дахом. В її стіну вмурували білокам'яне облямування вікна 16 ст., перенесене з розібраної башти замку. Мурована дзвіниця споруджена 1891. 1976–1979 тут здійснено наукову реставрацію: самої архітектурної пам’ятки 1976–1978 за проектом архітекторів Б. Кіндзельського та І. Могитича; іконостасу — 1978–1979 реставраторами Петром Степановичем Лінинським (1920–2003) та Ярославом Мовчаном. Наступна реставрація відбулася у 2010-х. 2019 розпочато значні реставраційні роботи, що передбачають заміну підлоги і ґонтового покритття, вирівнювання підвалин, консервацію іконостасу. Тепер Троїцька церква є пам’яткою Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві. Використовується для богослужінь релігійною громадою Української греко-католицької церкви.

Характеристика

Церква зрубної конструкції зведена з соснових брусів на дубових підвалинах, з мурованою прибудовою ризниці зі сходу. Тризрубна триверха споруда розмірами 23,8 х 7,3 м складається з гранчастого вівтаря, ширшої квадратної в плані нави та вужчого квадратного бабинця. Над кожним зрубом здіймається світловий восьмерик, завершений восьмигранною шоломовидною банею з глухим ліхтарем (над бабинцем ліхтар наскрізний) і маківкою з орнаментованим хрестом ковальської роботи. Церкву оперізує широке піддашшя, оперте на випусти-кронштейни вінців зрубів. Під піддашшям — відкритий зруб, а над ним стіни кожуховані ґонтом, яким укриті також дахи і бані. В інтер'єрі висотно розкриті простори верхів підпорядковані центральному об'єму. Хори розташовані вздовж західної та північної стін бабинця і західної стіни нави. Збереглися 5-ярусний іконостас 1728 з пишним бароковим різьбленням, що налічує близько 50 ікон, поліхромний стінопис у вівтарі кін. 18 ст., лави і сповідальниця 19 ст.


У північно-західному куті церковного подвір’я — мурована стінна дзвіниця з трьома арковими прорізами для дзвонів, поблизу неї — невелика дерев’яна капличка.

Значення

Пам’ятка повністю збереглася і належить до найвизначніших творів галицької школи народної архітектури, а також місцевої школи сакрального малярства, що називається Жовківською.


Троїцьку церкву 21.06.2013 рішенням 37-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у складі серійної транскордонної номінації «Дерев’яні церкви Карпатського регіону Польщі і України».

Галерея

Усі фото - Вечерського В. В.

Література

  1. Дерев'яні церкви Карпатського регіону України і Польщі. Львів: Компанія Гердан, 2011. С. 8–9.
  2. Wooden tserkvas of the Carpathian region in Poland and Ukraine. Cultural property of the Republic of Poland and Ukraine for inclusion in the World Heritage List. Warszawa: National Heritage Board of Poland, 2011. P. 35–38.
  3. Вечерський В. В. Українська дерев'яна архітектура. Київ : Балтія-Друк, 2013. С. 72–73.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Троїцька церква в Жовкві // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Троїцька церква в Жовкві (дата звернення: 24.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
02.04.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ