Соціологи

Формальні ознаки: Згідно паспорта спеціальності «Теорія та історія соціології».

Критерії відбору гасел з біографістики, відповідно до яких до Словника було включено персоналії:

Вагомість внеску вченого-соціолога в розвиток світової соціологічної думки. Основним визначним фактором такого внеску є наявність монографії вченого з соціологічної тематики. Наявність визначних соціологічних досліджень у вченого не-соціолога. Оскільки часто соціологічні відкриття робилися не лише фаховими соціологами, а й вченими з інших спеціальностей, то включення не-соціологів до Словника необхідне для того, щоб на подальших етапах редагування була можливість узгодити справжнє місце вченого. Приналежність вченого до радянської школи соціології. Фактично, українська школа соціології історично постала з радянської школи, тому, враховуючи спадковість ідей, спільний лінгвістично-культурний простір (кирилиця, та, часто, російська мова) тощо, варто включати всіх радянських вчених-соціологів (а деколи і не-соціологів), незалежно від їх національності та віку. Українське походження вченого-соціолога. Приналежність вченого-соціолога до сучасної української школи соціології. Період оновлення кожні 3 роки (дата наступного оновлення грудень 2018 р.). Обсяг 1500-5000 знаків.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ