Андерсон, Перрі

А́ндерсон, Пе́ррі (англ. Anderson, Perry; 11.09.1938, м. Лондон, Велика Британія) — історик, соціолог-марксист, професор історії і соціології Каліфорнійського університету в м. Лос-Анджелесі (на 2018), один із провідних представників історичного матеріалізму в науці.

Андерсон, Перрі

(Anderson, Perry)

Народження 1938
Місце народження Лондон, Велика Британія
Alma mater Оксфордський університет, Оксфорд
Місце діяльності Каліфорнійський університет, Лос-Анджелес
Напрями діяльності історія, соціологія, політологія, публіцистика

Життєпис

Андерсон народився в аристократичній родині військово-морського офіцера Джеймса ОʼГормана, і Вероніки Беатріче Марі Андерсон.

У 1941 родина переїхала до Каліфорнії, а після Другої світової війни — на південь Ірландії.

1956–1960 — навчався в Ітонському та Вустерському коледжах Оксфордського університету. Вивчав політику, економіку, філософію, психологію, також французьку та російську мови.

В університеті Андерсон познайомився з І. Дойчером, який суттєво вплинув на майбутню його кар’єру та наукові інтереси. У цей час П. Андерсон захопився марксизмом.

У 1962–1982 та 2000–2003 — головний редактор лівого теоретичного журналу «Новий лівий огляд» («New Left Review»), нині — член його редколегії. В журналі публікувалися західні соціологи і філософи Ю. Габермас, П. Бурдьє, І. Валлерстайн, Ж.-П. Сартр, які згодом стали його друзями, а в науці — опонентами.

Діяльність

Діяльність П. Андерсона повʼязана з наукою, редакторською справою, есеїстикою, викладанням.

У 1960-х стояв біля витоків руху «нових лівих» у Великій Британії. Андерсону належить термін «нові ліві» — ідейний напрям, що розвинувся серед британської молоді в 1950–1960-х (заперечення як ленінської ортодоксії, так і консервативних установок західних неолібералів).

Праці

Андерсон є автором значного кола історичних праць, в яких проаналізував розвиток людської цивілізації в ракурсі історичного матеріалізму. У ранніх працях «Переходи від античності до феодалізму» («Passages from Antiquity to Feudalism», 1974) та «Родовід абсолютистської держави» («Lineages of the Absolutist State», 1974) подано універсальний аналіз європейської історії та соціального розвитку; це діалогічне осмислення теорій К. Маркса і М. Вебера. Андерсон розвивав думку про те, що можливість переходу до капіталізму в Європі викликана взаємозв’язком античності і феодалізму, аргументувавши її детальним порівняльним аналізом європейських і неєвропейських суспільств.

У 1974 П. Андерсону запропонували написати вступ до збірника статей, присвяченого теоретикам західного марксизму. На той час не існувало ґрунтовних робіт з історії розвитку марксистської думки і її формальних структур на Заході. Андерсон написав, за його словами, своєрідну трилогію, в якій здійснив критичний аналіз марксистської теорії 20 ст.:

«Роздуми про західний марксизм» («Consideration on Western Marxism», 1977);

«Дискусії в англійському марксизмі» (Arguments within English Marxism, 1980);

«На шляхах історичного матеріалізму» («In the Tracks of Historical Materialism», 1983).

Згодом написав «Витоки постмодерну» («The Origins of Postmodernity», 1998) — роботу, в якій запропонував власний погляд на генезу і наслідки постмодерну. Дотримуючись лівих поглядів, інтерпретував постмодерн як культурну логіку багатонаціонального капіталізму.

У праці «Індійська ідеологія» («The Indian Ideology», 2012) розкритикував сучасний індійський проект національного будівництва.

У роботі «Американська зовнішня політика і її творці» («American Foreign Policy and Its Thinkers», 2014) йдеться про зовнішню політику США.

Андерсон є також автором численних статей, присвячених проблематиці сучасного світоустрою, витлумаченій через призму марксизму.

Цитати

Марксизм — це теорія історії, яка одночасно претендує на те, щоб бути історією теорії

 (Андерсон П. На путях исторического материализма // Размышления о западном марксизме. Москва : Интер-Версо, 1991. Режим доступа: https://scepsis.net/library/id_1796.html)


Література

  1. Gregory Elliot Perry Anderson: The Merciless Laboratory of History. Minneapolis : Minnesota University Press, 1998.
  2. Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь: в 2-х томах. Москва : АСТ, Вече, 1999. Т. 1. 544 с.
  3. Андерсон П. Переходы от античности к феодализму. Москва : Территория будущего, 2007. 288 с.
  4. Куренной В. А. Исследовательская и политическая программа культурных исследований // Философско-литературный журнал «Логос». 2012. № 1. С. 14–79.
  5. Арутюнова А. Арт-рынок в XXI веке. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2017. 226 с.

Автор ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Чепак В. В. Андерсон, Перрі // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Андерсон, Перрі (дата звернення: 24.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ