П'ятницька церква в Чернігові

Загальний вигляд церкви

П’я́тницька це́рква в Черні́говіпам’ятка архітектури національного значення, Україна. Розташована посеред скверу поблизу центральної площі міста; відіграє роль архітектурного акценту в забудові.

Історична довідка

Муровану церкву споруджено наприкінці 12 — на поч. 13 ст. посеред торгу на посаді м. Чернігова. Церкву освячено на честь св. Параскеви П'ятниці, покровительки торгівлі. У 17–18 ст. була соборним храмом Чернігівського П'ятницького монастиря. Зазнала чимало руйнувань і перебудов, уперше постраждала 1239 під час монголо-татарської навали. Перебудована 1670. У 1690-х за участю арх. І. Зарудного на фасадах побудовано фронтони у стилі бароко, а над банею — багатоярусний верх. Кардинальних змін архітектурний устрій споруди зазнав під час відбудови після пожежі 1750 та в 19 ст., коли до неї прибудували бічні приділи, 1818–1820 за проектом архітектора А. Карташевського до західного фасаду прибудовано ротонду-дзвіницю і церква перетворилася на семибаневу. Зруйнована в період Другої світової війни. 1943–1945 проведено консерваційні роботи, 1962 завершено реставрацію за проектом П. Д. Барановського. У процесі реставрації не були відновлені первісні бічні притвори, а також прибудови 17–19 ст. Ротонду-дзвіницю знищили за наказом місцевої влади 1963.

Характеристика

Інтер'єр

Храм мурований, хрестовокупольний, чотиристовпний, триапсидний, тринавовий, однобаневий, баштоподібної композиції. Середня нава вдвічі ширша бічних, які є настільки вузькими, що їх перекривають не цілі коробові склепіннями, а їхні половинки, завдяки чому всі фасади завершуються трилопатевими кривими. Високо піднятий підбанник несе система циліндричних склепінь, що ступінчасто піднімаються. Храм має двоярусні хори. В інтер'єрі панує висотно розкритий до зеніту простір центральної дільниці висотою 27 м. Хід на хори — у товщі західної стіни. Храм муровано з червоної давньої цегли-плінфи, почасти — повторного використання, а також із цегли, спеціально виготовленої за давніми взірцями під час відбудови. Стіни зовні та в інтер'єрі нетиньковані (див. Тиньк). Фасадний декор виконано у плінфі.

Значення

П’ятницька церква в Чернігові — єдина повністю збережена пам’ятка сакральної архітектури передмонгольського етапу розвитку архітектури Київської Русі, яка відображає найвищі композиційно-пластичні й інженерні досягнення тогочасної архітектури.

Література

  1. Логвин Г. Н. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль. Москва : Искусство, 1980. С. 61–67.
  2. Чернігівщина: Енциклопедичний довідник. Київ : УРЕ, 1990. 688 c.
  3. Пам'ятки архітектури й містобудування України: Довідник Державного реєстру національного культурного надбання / Вечерський В. В., Годованюк О. М., Тиманович Є. В. та ін.; За ред. Мардера А. П. та Вечерського В. В. Київ : Техніка, 2000. С. 296–297.
  4. Вечерський В. В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Вид. дім А.С.С., 2005. С. 66–68.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. П'ятницька церква в Чернігові // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/П'ятницька церква в Чернігові (дата звернення: 20.10.2021).


Оприлюднено


Оприлюднено:
18.12.2019

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ