Богомильство

дуалістична єресь, значний антицерковний, антиклерикальний рух на Балканах і в Малій Азії у 10–14 ст.


Пишіть за адресою vuencyclopedia1 @ gmail.com.

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ