Чернецтво

1) спосіб життя вірянина, який зрікається світу й віддається служінню Богу в монастирях; 2) частина духовенства (у християнстві - чорне духовенство), представники якої клали обітниці зречення від мирського життя та усіх благ світу, безшлюбності, відмови від минулих родинних і суспільних зв’язків, підкорення статуту монастиря заради служіння релігійним ідеалам; 3) релігійний інститут, історично сформований в християнстві, даосизмі, буддизмі та ін. релігіях


Пишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ