Алексій І Комнін

Христос благословляє Алексія І Комніна (мініатюра 12 ст., Ватиканська бібліотека)

Алексі́й І Комні́н (грец. Ἀλέξιος Α΄ Κομνηνός; бл. 1057, м. Константинополь, тепер м. Стамбул, Туреччина — 15.08.1118, м. Константинополь, тепер м. Стамбул, Туреччина) — імператор Візантії (1081–1118), засновник династії Комнінів. Племінник імператора Ісаака І Комніна.

Алексій І Комнін

(Ἀλέξιος Α΄ Κομνηνός)

Народження 1057
Місце народження Стамбул, Туреччина
Смерть 1118
Місце смерті Стамбул, Туреччина
Напрями діяльності політика

Життєпис

Походив з аристократичної родини. Розпочав військову службу у віці 10–14 років (бл. 1067–1071, за часів правління імператора Ромена Діогена).

1077 отримав почесний титул севаста від імператора Візантії Никифора ІІІ Вотаніата. 1078 одержав титул доместика схола — головнокомандувача армії.

1081 утік із м. Константинополя, дізнавшись про підготовку замаху на власне життя. 15.02.1081 перед вірними військами проголосив себе імператором, 01.04.1081 взяв м. Константинополь. Офіційно коронувався у м. Константинополі 04.04.1081.

Майже все правління Алексія І Комніна пройшло у війнах. Першим його опонентом став правитель норманів Південної Італії Роберт Гвіскар, який зазіхав на візантійські володіння на Балканах. Битва відбулася 1081 біля м. Диррахія (тепер м. Дуррес, Албанія). Візантійські війська було розбито, ледь не загинув і сам імператор. Ціною великих зусиль його армії вдалося зупинити наступ норманів та розбити війська сина Роберта Гвіскара — Боемунда Тарентського.

Водночас на східні кордони Візантії напали війська турків-сельджуків. Найактивнішим був емір м. Смірни (тепер м. Ізмір, Туреччина) Чаха. На півночі на візантійські володіння на Балканах здійснювали набіги печеніги. Особливо загрозливою ситуація стала взимку 1090–1091, коли печеніги спільно з Чахою напали на м. Константинополь. Алексій І Комнін розбив супротивників завдяки вдало укладеному союзу з половцями. Близько 40 тис. полонених печенігів було страчено.

Під час найбільшої військової загрози Алексій І Комнін звертався за допомогою до правителів західних держав. 1095 Папа римський Урбан ІІ виступив на Клермонському соборі з промовою, що стала початком Першого хрестового походу. Ватажки походу присягнули на вірність Алексію І Комніну. Завдяки хрестоносцям Візантія значно розширила свої володіння в Малій Азії. Новоутворені держави хрестоносців визнали свою залежність від Візантії. Спротив цьому намагався чинити Боемунд Тарентський, однак у 1108 після низки збройних сутичок він визнав зверхність Алексія І Комніна.

1116 Алексій І Комнін увійшов у збройне протистояння з Руссю. Приводом для цього стала підтримка князем Володимиром Мономахом претензій на візантійський престол самозванця, який видавав себе за Діогена, сина імператора Романа IV Діогена. Самозванця було вбито 15.08.1116. Локальні прикордонні зіткнення між візантійськими й давньоруськими військами тривали до 1123.

Діяльність

За часів правління Алексія І Комніна відбулися важливі зміни у внутрішній політиці Візантії. Старі знатні роди (Фоки, Скліри, Аргіри) при владі змінилися новими (Комніни, Дуки, Ангели). Змінилася система почесних титулів. Було запроваджено нову золоту монету гіперпірон (бл. 1092).

Алексій І Комнін активно брав участь у релігійній боротьбі, зокрема, боровся з рухом богомилів (див. Богомильство) на Балканах. Діяльність Алексія І Комніна сприяла піднесенню візантійської державності, відомого як «Комнінівське відродження».

Додатково

Донька Алексія Анна Комніна у творі «Алексіада» (бл. 1148) описує батька як ідеального правителя, сміливого воїна, прекрасного стратега, досвідченого державця, красномовного оратора: «У цьому мужі поєднувалися краса, витонченість, гідність та неперевершена велич».

Джерела

Comnena A. The Alexiad / Trans. E. A. Dawes. London : K. Paul, 1928. 439 p. URL: https://sourcebooks.fordham.edu/basis/annacomnena-alexiad.asp

Література

  1. Острогорський Г. Історія Візантії / Пер. з нім. А. Онишко. 3-тє вид., доп. Львів : Літопис, 2002. 588 с.
  2. Чернявский С. Алексей Комнин — спаситель Византийской империи. Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2013. 672 с.
  3. Степовик Д. Візантія крізь одинадцять століть її історії. Київ : Дніпро, 2017. 280 с.
  4. Дашков С. Императоры Византии. История Византийской империи в биографических очерках. Санкт-Петербург : Евразия, 2018. 550 с.

Автор ВУЕ

Д. С. Пуховець

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Пуховець Д. С. Алексій І Комнін // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Алексій І Комнін (дата звернення: 27.10.2021).

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ