Православ’я


один з трьох основних напрямів християнства (східновізантійський), що остаточно оформився після 1054