Дуалізм

релігійне або філософське вчення, яке пояснює світ через взаємодію двох протилежних за природою, але рівноправних сил, субстанцій, начал (матеріального й духовного, фізичного й психічного, Божественного й демонічного, тіла й душі тощо)


Пишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ