Новий час

Новий час, епоха європейської та всесвітньої історії від порубіжжя 15–16 ст. (у вітчизняній традиції – до епохи Новітнього часу, в західній – триває дотепер), пов’язана з бурхливим науковим і технічним поступом, розвитком капіталістичних відносин та експансією європейської цивілізації в інші регіони світу


Оприлюднено

Статус гасла: Стаття потребує автораПишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ