Миколаївська церква в Нових Млинах

Микола́ївська це́рква в Нови́х Млина́х — втрачений об’єкт архітектурної спадщини, Ніжинський район, Чернігівська область, Україна.

Миколаївська церква в Нових Млинах. Загальний вигляд із північного заходу.
Фото С. Таранушенка 1931
Центральний верх. Фрагмент.
Фото С. Таранушенка 1931
Інтер’єр верху.
Фото С. Таранушенка 1931
План за обмірами С. Таранушенка 1931

Історична довідка

Дерев’яну церкву збудовано в 1760-х. За проектом архітектора О. Михайлова 1880 до церкви із заходу впритул прибудовано дерев’яні притвор і двоярусну дзвіницю. 1902 за проектом архітектора П. Вакуловського дзвіницю перебудовано на чотириярусну, з високою, параболічних обрисів банею і декором у неоросійському стилі. Церкву знищили після 1931. Її встиг вичерпно дослідити, обміряти й зафотографувати С. Таранушенко.

Характеристика

Храм був трьохпрестольним, мав ускладнену композицію, яка не повторювалася в жодній іншій церкві. Основне ядро споруди тридільне, одноверхе. Центральний зруб (нава) — прямокутник зі зрізаними зовнішніми кутами. Його вінчав тризаломний восьмигранний верх, внутрішня висота якого сягала 25,7 м. Це була одна з найвищих пам’яток на Лівобережжі. Вівтар гранчастий, бабинець квадратний у плані. Їх перекривали плоскі стелі й завершували стіжкові дахи. До бабинця з двох боків прилягали високі вежоподібні чотиригранні зруби, увінчані двозаломними верхами — так звані слупи, об’єднані притвором (так званим передбабинцем). Подібне архітектурне вирішення мала тільки Вознесенська церква в Березні. Обабіч вівтаря були прибудовані прямокутні зрубики дияконника й жертовника, а перед бічними дверима нави — низенькі притвори. Зі східного боку до кожного слупа прилягав низенький прямокутний зруб бічного вівтаря. У стінах прорізані в кілька ярусів великі вікна різноманітних форм: прямокутні (одинарні, спарені й строєні), хрестоподібні, круглі. Завдяки їм інтер’єр добре освітлений. Зовні всі зруби було ошальовано дошками вертикально з нащільниками, що підкреслювало вертикалізм композиції. Застосовано також аркатуру й різьблені карнизи, а в інтер’єрі — різьблені ригелі.

Значення

Миколаївська церква в Нових Млинах була унікальною пам’яткою стилю українського бароко. Незвичайність її архітектурних форм і конструкцій засвідчувала інтенсивність і плідність новаторських пошуків народних майстрів, невичерпний потенціал розвитку української національної архітектури. Знищення цього об’єкта тоталітарним режимом СРСР суттєво збіднило культурну спадщину України.

Додатково

2021 з ініціативи харківського видавця О. Савчука виконано комп’ютерну тривимірну реконструкцію Миколаївської церкви, що дозволяє оглянути втрачену пам’ятку з усіх боків.

Цитата

С. Таранушенко:
«Майстер намагався створити будову, в якій віддавав перевагу одному головному вигляду — західному, прагнучи надати йому домінуючу роль значення «фасаду». Це була спроба застосувати в дерев’яному монументальному будівництві композиційні засоби мурованих церков, типу Київського Миколаївського собору, з двома слупами на західному фасаді. Одночасно це була спроба порушити традиційний закон безфасадності української народної дерев’яної монументальної архітектури. Спроба ця не набула в народному будівництві ні розвитку, ні поширення. В особі будівника Новомлинської церкви ми маємо майстра дуже високої технічної кваліфікації і ентузіаста, гаряче закоханого в своє мистецтво. Майстер Новомлинської церкви був новатором, що умів бачити слабі місця традиційних конструкцій; був архітектором, що шукав нових шляхів і засобів у створенні як нових, більш надійних конструкцій, так і досконалішого художньо-архітектурного образу».

 (цит. за вид.: Таранушенко С. Знищені шедеври української дерев’яної сакральної архітектури. Харків : Савчук О. О., 2021. С. 200; 214.)


Галерея

Література

  1. Вечерський В. Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України. Київ : Науково-дослідницький інститут історії та теорії архітектури і містобудування, 2002. С. 163–166.
  2. Таранушенко С. Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України. 2-ге вид. Харків : Савчук О. О., 2017. С. 394–410.
  3. Таранушенко С. Знищені шедеври української дерев’яної сакральної архітектури. Харків : Савчук О. О., 2021. С. 191–219.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Миколаївська церква в Нових Млинах // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Миколаївська церква в Нових Млинах (дата звернення: 18.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
02.10.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ