Колегіуму будівля в Чернігові

Колегіуму будівля в Чернігові. Загальний вигляд. Фото Вечерського В. В.
Реконструкція І. М. Ігнатенка станом на серед. 18 ст.
Вежа з церквою Івана Богослова.
Фото Вечерського В. В.
Керамічна таблиця з написом і гербом І. Мазепи

Коле́гіуму буді́вля в Черні́говіпам’ятка архітектури національного значення, Україна.

Мурована двоповерхова на підвалі будівля з високою вежею розташована в історичному центрі м. Чернігова на дитинці й фіксує його північну межу. Стоїть на північний захід від Спасо-Пребраженського собору. Разом із Борисоглібським собором та будинком архієрея Колегіум входив до складу колишнього Борисоглібського кафедрального монастиря, який у кін. 17 та у 18 ст. був значним освітнім осередком. Вежа Колегіуму є важливою містобудівною домінантою.

Історична довідка

Складається з кількох різночасових частин. Найдавнішою є крайня західна, зведена у кін. 16 ст. на місці знесеного валу давньоруського дитинця як двоповерховий з підвалом корпус келій Борисоглібського монастиря. У 2-ій пол. 17 ст. (орієнтовно 1674) зведено середню одноповерхову частину корпусу, де містилася монастирська трапезна палата. 1700–1702 коштом гетьмана І. Мазепи над двоповерховою західною частиною надбудовано двоярусну вежу. На її нижньому ярусі містилася дзвіниця, а на горішньому — колегіумська церква Івана Богослова. Тоді ж надбудовано другий поверх над трапезною палатою; зі сходу прибудовано дводільну Всіхсвятську церкву, наву й вівтар якої увінчували 2 бані, які не збереглися.

З 1708 навчальний заклад називався Колегією архієпископо-максимовичівською чернігівською, 1728 тут навчалося 257 учнів. У 1770-х Колегіум перетворено на духовну семінарію (на початку 19 ст. переведена). Після того 1806 розібрано більшу частину монастирських споруд, у т. ч. й ті, де містилися основні навчальні приміщення: до будівлі, яка збереглася, у 18 ст. з заходу та сходу прилягали видовжені в плані муровані корпуси, які не збереглися. Теперішній Колегіум — це частина великого навчального комплексу, а саме та, де у 1-й пол. 18 ст. в трапезній відбувалися заняття класу філософії.

Під час ремонту 1861 на вежі позолочено баню.

1891 з заходу прибудовано ґанок і водночас знищено декор на всіх фасадах (рельєфні елементи стесано, контррельєфні — замуровано).

1941–1943 пам'ятка частково зруйнована під час пожеж. 1951–1953 її реставровано з відновленням первісного декору. Другий етап реставраційних робіт здійснено 1973–1977 (архітектор-реставратор М. Говденко).

На 2020 будівлю займає Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів Стародавній». Тут організовано постійні й тимчасові експозиції з історії сакрального мистецтва Чернігівщини (ікони, металопластика, кераміка, фрески тощо).

Характеристика

Будівля прямокутна в плані, витягнута вздовж вісі захід — схід на 49 м (за ширини корпусу 16 м), має багатокамерну лінійну розпланувальну структуру з вежею 40 м заввишки. Архітектурна композиція останньої не має аналогів в українській архітектурі: вона двоярусна (над двоповерховим корпусом кін. 17 ст.); нижній ярусвосьмерик з великими арковими отворами дзвону; другий ярус має пластичну восьмипелюсткову в плані форму. Вінчає опуклий восьмичастинний дах з позолоченою банькою на світловому підбаннику. Розвинений цегляний декор фасадів вирішено в дусі архітектурних уподобань доби українського відродження й бароко з виразним впливом стилістики московської архітектури кін. 17 ст., з застосуванням полив'яних й теракотових кахлів, які вмуровані у фасадну стіну. Застосовано прийоми рельєфу (з опуклими елементами декору) та контррельєфу. Муровані з цегли стіни сягають товщини 3 м, зовні та в інтер’єрі потиньковані й побілені.

Значення

Будівля колегіуму в Чернігові — архітектурна пам'ятка доби відродження і бароко в Україні, унікальна за поєднанням різних функцій і за об'ємно-просторовою композицією; побудована за принципом контрасту видовженого двоповерхового корпусу та високої вежі.

Додатково

Будівля Колегіуму пов'язана з відомими історичними особами й важливими подіями минулого. За ініціативою чернігівського архієпископа Лазаря (Барановича) 1679 сюди з м. Новгорода-Сіверського перевели латинську школу з її бібліотекою. Одним з перших вчителів став майбутній св. Іоанн Тобольський [Іван Максимович Васильківський (Максимович), 1651–1715], з 1696 чернігівський архієпископ з іменем Іоанн Максимович. Він 1697 перетворив школу на колегіум, 1705 до трьох нижчих класів — фари, інфіми й граматики — було приєднано клас риторики з піїтикою і діалектикою.

Цитата

1952–1954 під час реставраційних робіт знайдено керамічну таблицю з гербом гетьмана І. Мазепи і написом: «Сей храм создан Божим благословеніем й прещедрим даяніем й іждивеніем от ясне вельможного пана Іоанна Мазепи славного войск російских гетмана».

 (Цит. за: Вечерський В. В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Вид. дім А.С.С., 2005. С. 35).


Джерела

  1. Историко-статистическое описание Черниговской епархии : в 7 кн. Чернигов : Земская типография, 1873. Кн. 2. С. 136; Кн. 4. С. 93–97.

Література

  1. Логвин Г. Н. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль. Москва : Искусство, 1980. С. 74.
  2. Вечерський В. В., Годованюк О. М., Тиманович Є. В. та ін. Пам'ятки архітектури й містобудування України: Довідник Державного реєстру національного культурного надбання. Київ : Техніка, 2000. С. 289–290.
  3. Говденко М. М. Чернігівський колегіум // Архітектурна спадщина України : в 5 вип. Київ : Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування, 2002. Вип. 5. С. 153–169.
  4. Вечерський В. В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Видавничий дім А.С.С., 2005. С. 35–38.
  5. Травкіна О., Левченко О., Степанова О. Чернігівський колегіум. Чернігів : Лозовий В. М., 2012. 237 с.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Колегіуму будівля в Чернігові // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Колегіуму будівля в Чернігові (дата звернення: 28.11.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
14.08.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ