Бібліотека (соціальні комунікації)

Бібліотека

1) впорядковане зібрання книг та інших джерел інформації;

2) установа, що зберігає книги та забезпечує доступ до них.

Найбільші бібліотеки України:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого;

Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка;

Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

• Державна науково-технічна бібліотека України;

• Державна науково-технічна бібліотека України.

Найбільші бібліотеки світу:"

Александріна;

Британська бібліотека;

Бібліотека Конгресу США;

Національна парламентська бібліотека Японії;

Національна бібліотека Франції та ін.

Запорізька бібліотека. Фрагмент телепередачі "Історія" (ПравдаТут Львів)

Класифікація

У статті 6 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (1995) визначено види бібліотек за різними критеріями:

За значенням:

• всеукраїнські загальнодержавного значення (національні, державні);

• республіканські (Автономної Республіки Крим);

• обласні;

• міські;

• районні;

• селищні;

• сільські.

За змістом бібліотечних фондів:

• універсальні;

• галузеві;

• міжгалузеві.

За призначенням:

• публічні (загальнодоступні), у тому числі спеціалізовані для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами;

• спеціальні (академій наук, науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій).

Цитата

Бібліотека — інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.

(Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 30.11.2018))

Документальна телепередача "Прогулянки містом" (телеканал "Київ")


Пишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ