Деміург

1) у Стародавній Греції – майстер, вільний ремісник, пізніше назва стану ремісників; 2) термін, що вживається в релігійно-філософських ученнях на позначення Бога як Творця; творчості й творення як аспектів божественного розуму й сили (так, у давньогрецькій філософії, найперше платонізмі й неоплатонізмі, – творча сила, творець космосу, матеріального світу, в християнстві – один із епітетів Бога)


Пишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ