Онтологія


розділ філософії, вчення про буття світу, його сутність, структуру й закономірності, фундаментальні принципи і категорії