Артефакт

Артефакт. Місячний автомобіль місії «Аполлон 16» — артефакт людської цивілізації на Місяці

Артефáкт (лат. arte factum, букв. — штучно виготовлене, від ars — мистецтво, ремесло і facere — робити, виготовляти) — багатозначний термін.

 1. У міфології — надприродні, створені божественними силами речі (золоті ріг та бодець, отримані, за Авестою, від богів Йїмою-скотарем; плуг, ярмо, сокира і чаша, які впали людям з неба у скіфському міфі), що наділяють людину новими можливостями і/чи посилюють їх.
 2. В естетиці — інформація, яка несе в собі естетичний вплив. Традиційно це пов’язувалося зі сферою матеріально-художніх об’єктів, створених в річищі мистецтва. У сучасному розумінні (інституціональна концепція мистецтва) артефакт і художній твір не ототожнюються: на відміну від останнього, артефакт постає матеріальним об’єктом, який забезпечує творові митця статус художнього явища в системі відповідних функціональних зв’язків (наприклад, музей).
 3. В археології — об’єкт, виявлений в ході розкопок або випадково, що колись оброблявся людиною (рештки кісток тварин, що мають на собі сліди людського втручання; кам’яне знаряддя, зброя, посуд, прикраси тощо).
 4. У культурології — проекція трьох іпостасей об’єкта: інформаційної — «знак», смислової — «сенс», та функціональної — «предмет», одиниця культури.
 5. У культурній антропології — закарбовані в матеріальних об’єктах ідеї, моральні нормативи, символіка тощо.
 6. У соціології — спотворений висновок під час проведення чи інтерпретації соціологічного дослідження. Викривлює дані соціологічного опитування, унаслідок чого неможливо отримати точні уявлення про реальний стан громадської думки.

Усе, що за походженням не є природним. Річ неможливо кваліфікувати як артефакт поза присутністю людини. Артефакт є фактом культури, а не природи.

Література

 1. Волек Я. К анализу понятия «артефакт» // Чешская и словацкая эстетика XIX–XX вв. : в 2 т. Москва : Искусство, 1985. Т. 2. C. 266–279.
 2. Яковенко Ю. Проблема артефакту в соціології: історико-теоретичний формат аналізу // Психологія і суспільство. 2004. № 4 (18). С. 75–94.
 3. Орлова Э. А. Артефакт как единица анализа социокультурной микродинамики // Обсерватория культуры. 2010. № 5. С. 6–12.
 4. Наконечна О. В. Матеріальний артефакт як об’єкт культурологічного дослідження // Культура України. 2014. Вип. 44. С. 88–95.
 5. Read D. W. Artifact Classification A Conceptual and Methodological Approach. Oxon : Routledge, 2016. 364 p.

Автори ВУЕ


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Чікарькова М. Ю., Найдьонов О. Г. Артефакт // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Артефакт (дата звернення: 27.09.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
19.02.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ