Покровська церква в Пирогівці

Покровська церква в Пирогівці Загальний вигляд з дзвіницею. Фото В. В. Вечерського

Покровська церква в Пирогівці.
Фото В. В. Вечерського

Покро́вська це́рква в Пирогівціпам’ятка архітектури національного значення, Шосткинський р-н, Сумська обл., Україна. Дерев'яні церква та дзвіниця розташовані на рівнинному лівому березі р. Десни в центральній частині села і є його архітектурними домінантами.

Історична довідка

Церква споруджена 1777 коштом бунчукового товариша Матвія Івановича Холодовича (1710–1783), котрий мав маєток у цьому селі.

У 19 ст. збудовано дзвіницю, прибудовано тамбур перед бабинцем церкви та 2 ризниці (дияконник і жертовник) обабіч вівтаря.

Характеристика

Церква п'ятизрубна, хрещата, одноверха. Всі зруби прямокутні в плані, центральний удвічі вищий від бічних, увінчаний двозаломним верхом вишуканого барокового силуету на високому наметовому даху. Рамена хреста покриті щипцевими дахами з масивними трикутними фронтонами на чолових гранях. Композиція симетрична, строго центрична, вертикально спрямована. Всі зруби в інтер'єрі утворюють єдиний простір завдяки великим аркам-вирізам. Вівтар має пласку стелю, решта зрубів — склепіння, що імітують коробові. У бабинці є хори. Внутрішній простір центрального зрубу висотно розкритий до зеніту світлового верху. Його пандативи мають різьблені ригелі. Інтер'єр добре освітлено завдяки великим прямокутним вікнам, розташованим у кілька ярусів. Церква складена з брусу на цегляному підмурку, зовні ошальована дошками вертикально з нащільниками. Дахи по дерев'яних кроквах та баню по дерев'яних кружалах укрито покрівельною сталлю.

Дзвіниця, що стоїть з західного боку від церкви, двоярусна, типу «четверик на четверику». Вона каркасної конструкції, на цегляному підмурку, ошальована дошками. Вінчається невисоким чотиригранним наметовим дахом з маківкою.

Значення

Покровська церква та дзвіниця в Пирогівці є рідкісними уцілілими на Лівобережжі пам'ятками дерев'яної церковної архітектури 18 та 19 ст., де церква вирізняється вишуканими пропорціями та довершеними архітектурними формами.

Література

  1. Корноухов А. Алфавитный список церквей Черниговской епархии // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. Вып. 7. Чернигов, 1906–1908. Приложение. С. 24.
  2. Пам'ятки архітектури й містобудування України: Довідник Державного реєстру національного культурного надбання / В. В. Вечерський, О. М. Годованюк, Є. В. Тиманович та ін.; За ред. А. П. Мардера та В. В. Вечерського. Київ : Техніка, 2000. С. 226.
  3. Вечерський В. В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Вид. дім А.С.С., 2005. С. 557–558.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Покровська церква в Пирогівці // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Покровська церква в Пирогівці (дата звернення: 2.06.2020).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
12.05.2020

Покликання на статтю

Опитування читачів ВУЕОпитування читачів ВУЕ