Ордер архітектурний


строго витримуваний порядок, композиційно осмислена і канонізована сукупність тримальних (колона з капітеллю, базою, п’єдесталом) і підтримуваних (архітрав, фриз і карниз) елементів стійко-балкової конструкційної системи