Інтерколумній

Інтерколумній в колонаді доричного ордера Парфенона (м. Афіни. Греція). Фото Вечерського В. В.
Інтерколумній у колонаді коринфського ордера на фасаді будинку Старої біржі в Одесі, Україна. Фото Вечерського В. В.
Інтерколумній у колонаді тосканського ордера Білої альтанки на Івановій горі в Полтаві, Україна. Фото Вечерського В. В.

Інтерколу́мній (лат. intercolumnium від inter — між та columna — колона) — проміжок між розташованими поряд колонами в колонаді.

Величина цього проміжку залежить від фізичних розмірів споруди та конструкції перекриття колонади — архітрава: при малих проміжках влаштовували кам’яний архітрав, при великих — дерев’яний. В ордерах архітектурних величина інтерколумнія, що вимірювалася в модулях, є такою ж важливою, як і величина та пропорції колони та антаблемента. Модулем був нижній діаметр колони — ембат.

Вітрувій у праці «Десять книг про архітектуру» засвідчив, що в архітектурі Стародавньої Греції та Стародавнього Риму розміри інтерколумніїв класифікувалися так: пікностиль — 1,5 ембата; систиль — 2 ембати; євстиль — 2,25 ембата; діастиль — 3 ембата; ареостиль — 4 і більше ембатів. Вітрувій вважав євстиль мистецьки найдосконалішим розміром інтерколумнія. Ареостиль потребував дерев’яного архітрава. В архітектурі Стародавнього Єгипту інтерколумній міг дорівнювати 1 ембату й навіть бути меншим. Це створювало похмуре враження в тісно заставлених колонами гіпостильних залах (див. Гіпостиль). В архітектурі ахеменідської Персії (див. Персія давня) інтерколумній дорівнював 5 і більше ембатів (за рахунок цього створювалися просторі й урочисті інтер’єри в ападанах).

Література

  1. Вечерський В. Інтерколумній // Архітектура: короткий словник-довідник. Київ: Будівельник, 1995. С. 109.
  2. Тимофієнко В. Архітектура і монументальне мистецтво: терміни і поняття. Київ : Вид-во #Інституту проблем сучасного мистецтва; Головкиївархітектура, 2002. С. 183.
  3. Клименюк Т., Проскуряков В., Ковальчук Х. Ілюстрований словник архітектурних термінів. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. С. 34.

Література

  1. Полтавщина: Енциклопедичний довідник. Київ : Українська енциклопедія, 1992. С. 787–789.
  2. Чепелик В. В. Український архітектурний модерн. Київ : Київський національний університет будівництва і архітектури, 2000. С. 74–85.
  3. Вечерський В. В. Пам’ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. Київ : Вид. дім А.С.С., 2005. С. 219–222.
  4. Вечерський В. В. Диво творення національного стилю // Мармур салон. 2008. Спецвипуск. С. 3–7.
  5. Вечерський В. В. Полтавщина — Угорщина: пошуки національної архітектури // Українська культура. 2014. № 6 (1026). С. 4–9.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Інтерколумній // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Інтерколумній (дата звернення: 16.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
27.08.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ