Ордер доричний

Доричний ордер. Джерело ілюстрації: Вечерський В. Курс історії архітектури. – Київ: Вид-во Інституту проблем сучасного мистецтва, 2006. – С. 36.
Кольове (поліхромне) вирішення доричного ордера.

О́рдер дори́чний — найстародавніший з трьох основних ордерів архітектурних у Стародавній Греції. Сформувався у дорійських областях Греції (див. Дорійці) у дерев’яних спорудах; у кам’яних вперше з’явився 600–590 до н. е.

Належить до неповних ордерів. Фуст (стовбур) колони безпосередньо (без бази) спирається на триступінчастий стереобат, має ентазис і розчленований дванадцятьма канелюрами, які прилягають одна до одної, утворюючи гострі ребра. Капітель, що вінчає колону, простої форми, складається з ехіна і абака. На колони з капітелями спирається горизонтальна частина — антаблемент, що складається з гладенького архітраву, фризу, розчленованого по горизонталі на тригліфи і метопи, та карнизу. У фризі тригліфи розміщено по осях колон з метопами між ними.

Модуль ордера доричного — нижній діаметр колони. Пропорції цього ордера наймасивніші серед усіх ордерів архітектурних. Кольорове вирішення — біло-жовтуватий колір колон і архітрава, поліхромні капітелі, сині тригліфи, червоне тло метоп, поліхромний скульптурний декор. Класичний зразок ордера доричного — Парфенон в м. Афінах.

В Україні ордер доричний застосовувався у спорудах класицизму та історизму: церква св. Духа у м. Херсоні (1836), Графська пристань у м. Севастополі (1846), Музею старожитностей та мистецтва будинок у Києві.

Література

  1. Вечерський В. Ордер доричний // Мардер А. П., Євреїнов Ю. М., Пламеницька О. А. та ін. Архітектура: короткий словник-довідник. Київ : Будівельник, 1995. С. 198.
  2. Тимофієнко В. І. Архітектура і монументальне мистецтво: терміни і поняття. Київ : Інститут проблем сучасного мистецтва ; Головкиївархітектура, 2002. С. 150.
  3. Вечерський В. Курс історії архітектури. Київ : Інститут проблем сучасного мистецтва, 2006. С. 36.
  4. Клименюк Т., Проскуряков В., Ковальчук Х. Ілюстрований словник архітектурних термінів. 3-тє вид., допов. і перероб. Львів : Львівська політехніка, 2019. С. 43.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Ордер доричний // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Ордер доричний (дата звернення: 4.12.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
06.04.2020

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ