Троїцька церква в Пакулі

Троїцька церква у Пакулі. Фото С. Таранушенка 1928. Джерело: Вечерський В. В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ: НДІТІАМ, 2002. С. 167–169.
Троїцька церква у Пакулі. Поздовжній розріз. Кресленик С. Таранушенка. Джерело: Вечерський В. В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ: НДІТІАМ, 2002.
С. 167–169.
Троїцька церква у Пакулі. Фрагмент інтер’єру. Фото С. Таранушенка 1928. Джерело: Вечерський В. В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ: НДІТІАМ, 2002.
С. 167–169.

Тро́їцька це́рква в Па́кулі — втрачений об’єкт архітектурної спадщини, Чернігівський район, Чернігівська область, Україна.

Історична довідка

Дерев’яна церква споруджена з соснового брусу 1710 коштом Києво-Печерської лаври, якій належало село. Час побудови зафіксовано різьбленим написом на одвірку західних дверей. 1757 під неї підвели цегляний підмурок. Первісно церкву оточувало низеньке опасання, яке 1827 розібрали. С. Таранушенко, котрий досліджував і обміряв церкву 1928, зазначив, що в інтер’єрі чудово збереглися всі первісні форми архітектури і декору. Церкву знищила комуністична влада у сер. 1930-х.

Наявність обмірних креслеників та світлин уможливило відновлення пам’ятки. Відтворення її (не реалізоване) на території Національного музею народної архітектури та побуту України було передбачене Програмою відтворення видатних пам'яток історії та культури України, затвердженою Кабінетом Міністрів України 1999, але скасованою урядом В. Януковича 21.03.2007.

Характеристика

Належала до типу п’ятиверхих хрещатих церков, з шестигранними раменами і квадратним у плані центром, значно вищим за рамена. Центральна дільниця внизу окремого зрубу не мала. Верхи були двозаломними. Їхні форми дійшли до поч. 20 ст. спотвореними внаслідок численних перебудов і ремонтів упродовж 19 ст. До східних граней прилягали низенькі ризниця і паламарня, що своєю мініатюрністю підкреслювали монументальність основних об’ємів. Докладний мистецький аналіз Троїцької церкви дав С. Таранушенко, відзначивши, що головну увагу в інтер'єрі майстер надав завданню створити враження неймовірної височини і невагомості 5-ти верхів, що, звужуючись у т. з. телескопічній перспективі, сягають нескінченності. Для цього використано широкий арсенал художніх засобів: реальну висоту та пропорції стін і верхів, ритмічні членування, світлотінь, деякі ілюзорні засоби. Помітне місце в оздобленні посідало вишукане різьблення одвірків, хорів, балюстрад тощо та пишний іконостас у стилі бароко.

Значення

В історії української архітектури Троїцька церква в Пакулі посідає визначне місце як найстаріша з докладно вивчених дерев’яних церков Лівобережжя, пам’ятка винятково високої будівельної техніки, що яскраво втілює народні будівельні традиції доби Козаччини.

Додатково

С. Таранушенко, дослідивши пам’ятку тлаврські архіви, дійшов висновку, що пакульську церкву спорудив невідомий на ім’я майстер-тесля, присланий у с. Пакуль з Києва разом з проектом.

Цитата

«Пакульська Троїцька церква допомагає нам безпосередньо доторкнутися до джерела і зрозуміти імпульси натхненного захоплення українськими дерев’яними церквами з боку розумного, освіченого, гостроспостережливого, естетично вразливого іноземця подорожнього — Павла Алеппського. Його захоплювали сила й сміливість дерзання творчої конструктивної думки, глибока змістовність, краса і завершеність архітектурно-художнього образу українських дерев’яних церков. Нас в інтер’єрі Пакульської Троїцької церкви захопили чарівна гармонійна стрункість цілої будови, багатство і різноманітність ритмічних сполучень архітектурних компонентів. Пристрасна напруженість архітектурних форм будови, нестримне поривання їх догори збуджує трепетну естетичну насолоду, переповнює радісною схвильованістю, яка не залишає вас увесь час, доки ви перебуваєте під безпосереднім впливом пам’ятки, і пізніш, коли ви в спогадах, в думках, в уяві повертаєтесь до пережитого, відчутого. Ці згадки, спроби критично розібратися в своїх враженнях збуджують почуття гордості за наш народ, що в глибинах своїх надр викохав таких чудових майстрів»

 (Таранушенко С. А. Дерев'яна монументальна архітектура Лівобережної України. 2-е вид. Харків : Савчук О. О., 2017. С. 127).


Література

  1. Геврик Т. Дерев'яні храми України: шедеври архітектури. Нью-Йорк : Український музей, 1987.
  2. Вечерський В. В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. Київ : Науково-дослідницький інститут теорії та історії архітектури і містобудування, 2002. С. 167–169.
  3. Таранушенко С. А. Дерев'яна монументальна архітектура Лівобережної України. Харків : Савчук О. О., 2017. С. 120–144.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Троїцька церква в Пакулі // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Троїцька церква в Пакулі (дата звернення: 24.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
27.07.2020


Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ