Алеппський, Павло

Але́ппський, Павло́ (Халебський, Павло, Булос аль-Халябі; араб. بولس الحلبي‎; бл. 1627, м. Алеппо, тепер Сирія — січень або лютий 1669, м. Тифліс, тепер м. Тбілісі, Грузія) — релігійний діяч, мандрівник.

Алеппський, Павло

Народження 1627
Місце народження Алеппо, Сирія
Смерть 1669
Місце смерті Тбілісі, Грузія
Напрями діяльності релігія

Життєпис

Народився в сім’ї вихідця з родини священика. Батько овдовів у рік народження сина й тоді ж прийняв сан священика, в 1635 став митрополитом м. Алеппо (під іменем Мелетія). У 1648, після смерті попереднього патріарха Євфимія ІІ, батька обрали патріархом Антіохійської православної церкви під іменем Макарія ІІІ.

1647 Алеппського висвячено на архідиякона.

Двічі відвідував Східну Європу, зокрема, українські землі (1654 і 1656), перебуваючи в почті свого батька. Під час першої мандрівки робив подорожні нотатки, які є важливим джерелом з історії й історичної географії України та інших країн Східної й Південної Європи середини 17 ст.

Помер під час повернення з другої подорожі до Росії.

Праці

Подорожні нотатки Алеппського «Мандри Макарія, Патріарха Антіохії» (رحلة البطريرك مكاريوس ابن الزعيم الى روسيا) складаються з 15 книг, написаних арабською мовою. У них приділено увагу країнам, через які пролягав маршрут патріарха Макарія ІІІ: балканським країнам, Валаському й Молдовському князівствам, Україні (опис проїзду через неї до Росії влітку 1654 та на зворотному шляху в серпні — липні 1656), Білорусі, Росії. Про перебування в Україні розповідається в книгах 4–5 та 12.

Завдяки ретельності записів і за відсутності документальних матеріалів із історії України (знищено у добу Руїни), нотатки Алеппського є особливо цінними. У присвячених Україні розділах праці подано докладну інформацію з топографії відвіданих земель, наведено огляд сучасних авторові воєнних подій, описано дві зустрічі з Б. Хмельницьким, зібрано відомості про церковне життя у відвіданих місцевостях (кількість парафій, зовнішній вигляд храмів тощо). Нотатки містять також відомості про архітектуру та мистецтво України, зокрема музичні інструменти, церковну музику, одну з перших згадок про використання органа на теренах України.

Найдокладнішими (з огляду на тривалість перебування там автора) є розділи книги про перебування в Росії, зокрема, у м. Москві.

Відомі кілька рукописних списків нотаток Алеппського: Паризький рукопис (кін. 17 ст., зберігається в Національній бібліотеці Франції), Лондонський рукопис (1765, зберігається у Британській бібліотеці), Санкт-Петербурзький рукопис (зроблена у серед. 19 ст. копія Дамаського рукопису, знищеного під час пожежі 1860, зберігається в Інституті східного рукопису Російської академії наук у м. Санкт-Петербурзі), Київський рукопис (серед. 18 ст., зберігається в Меморіальному кабінеті-бібліотеці О. Пріцака, Національний університет «Києво-Могилянська академія», з кін. 19 ст. до 1941 зберігався у приватній колекції А. Кримського). Найповнішими перекладами подорожніх нотаток Алеппського є англійський (1836, підготовлено за Лондонським рукописом) та французький (1930–1933, переклад Паризького рукопису). Переважну частину тексту перекладено російською (1895–1900, перевидано у 2012), значну частину перекладено румунською (2014), окремі розділи перекладено українською та польською.

Українською мовою нотатки Алеппського переклали Є. Ісаєвич, А. Ковалівський, В. Огоновський, Я. Полотнюк, М. Сливинський.

Праці

 • А н г л. п е р е к л. — Travels of Macarios, Patriarch of Antioch : in 2 vol. / Ed. and trans. by C. Belfour. London : Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland, 1836.
 • Франц. перекл. — Voyage du patriarche Macaire d’Antioche / Éd., trad.: B. Radu // Graffin R. Patrologia Orientalis : in 50 t. Paris : Paris Firmin-Didot, 1930. T. 22. P. 5–204.
 • Р о с. п е р е к л. — Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века. Описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским (По рукописи Московского главного архива Министерства иностранных дел) / Пер. с араб. Г. Муркоса. Москва : Общество сохранения литературного наследия, 2012. 728 с.
 • У к р. п е р е к л. — Подорож патріарха Макара / Перекл. В. Огоновського // Життя і знання. Львів, 1935. № 4–12; Львів, 1936. № 1–8.
 • Подорож Макарія, патріарха Антіохійського. Перша зустріч з Богданом Хмельницьким. Про рівень освіти на Україні в ХVII ст. / Перекл. А. Ковалівського // Антологія літератур Сходу. Харків : Видавництво Херсонського державного університету, 1961. 452 с.
 • Подорож Макарія, патріарха антіохійського: фрагменти / Перекл. Я. Полотнюка // Всесвіт. 1985. № 12. С. 151–153.
 • Подорож патріарха Макарія / Перекл. Я. Полотнюка // Дзвін. 1990. № 9. С. 119–129.
 • Країна козаків / Перекл. М. Сливинського. Київ : Козаки, 1995. 84 с.
 • З подорожніх записок / Перекл. Я. Полотнюка // Київська старовина. 1995. № 4. С. 45–52.

Література

 1. Полотнюк Я. Є. Питання джерелознавчого дослідження твору Павла Халебського «Подорож патріарха Макарія…» // Історичні джерела та їх використання. 1971. Т. 6. С. 68–82.
 2. Полотнюк Я. Є. Мандрівні записки Павла Халебського як джерело до історії культури України XVII ст. // Дзвін. 1990. № 9. С. 124—129.
 3. Petrova Yu. The Travels of Macarius : Return of the Forgotten Manuscript of A. Krymskyi // Revue des études sud-est européennes. 2014. Vol. 52. № 1–4. P. 357–377.
 4. Europe in Arabic Sources: «The Travels of Macarius, Patriarch of Antioch». Proceedings of the International Conference «In the Eyes of the Orient: Europe in Arabic Sources» (Kyiv, 22–23 September 2015) / Ed. by Yu. Petrova, I. Feodorov. Kyiv : A. Krymsky Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2016. 244 p.

Автор ВУЕ

Редакція ВУЕ

Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Редакція ВУЕ Алеппський, Павло // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Алеппський, Павло (дата звернення: 24.10.2021).


Оприлюднено


Оприлюднено:
12.07.2019

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ