Введенська церква в Бериславі

Введе́нська це́рква в Берисла́віпам’ятка архітектури національного значення, Херсонська обл., Україна.

Загальний вигляд
План

Загальні відомості

Дерев’яна на мурованому підмурку одноверха церква стоїть у межах колишнього передмістя на вулиці Різдвяній, 50 у прямокутному в плані кварталі малоповерхової забудови і є архітектурною домінантою.

Історична довідка

Церкву було збудовано з дубових колод і брусів 1725 у козацькій фортеці Переволочній на лівому березі р. Дніпра (з 1964 територія затоплена Кам’янським водосховищем Середньодніпровської ГЕС). Первісно освячена як Воскресенська. 1784 за наказом архієпископа Словенського та Херсонського Никифора (1731, о. Керкіра, тепер Греція — 1800, тепер РФ) церкву розібрали й сплавили плотами вниз по Дніпру до м. Кизи-Кермен (тепер м. Берислав). 29.09.1784 храм установили та освятили як Введенський. Наприкінці 19 ст. його ремонтували. 1939–1941 був закритий (влада планувала його розібрати). Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 № 970 Введенську церкву визнано пам’яткою архітектури республіканського (тепер національного) значення з охоронним № 724. Належить громаді Української православної церкви.

Характеристика

Церква репрезентує найпоширеніший в народній архітектурі тип тридільного одноверхого храму. Має масивний і високий центральний восьмерик, до якого зі сходу й заходу прилягають менші й значно вужчі гранчасті вівтар і бабинець, накриті стіжковими дахами. Центральний восьмерик, що у плані є прямокутником, видовженим упоперек, зі зрізаними кутами, вінчає двозаломний (див. Залом) верх, заввишки 17 м в інтер’єрі. До центрального восьмерика і до бабинця з півночі, півдня і заходу прилягають низенькі гранчасті закриті ґанки на кшталт тамбурів, також під стіжковими дахами. Це створює пірамідальну центричну композицію і споруда невеликих фізичних розмірів виглядає досить монументальною. Цьому сприяє зовнішнє шалювання (див. Шалівка) усіх зрубів дошками вертикально з нащільниками, а також поділ центрального восьмерика карнизами на три яруси. В інтер’єрі простір верху через велику арку бабинця розкривається на всю висоту до зеніту.

Значення

Єдиний на півдні України зразок козацького дерев’яного храму першої половини 18 ст., що належить до стильового напряму козацького бароко.

Література

  1. Тищенко О. Церква Введення в храм Пресвятої Богородиці // Вечерський В. В., Годованюк О. М., Тиманович Є. В. та ін. Пам’ятки архітектури й містобудування України: Довідник Державного реєстру національного культурного надбання. Київ : Техніка, 2000. С. 252.
  2. Вечерський В. Збережені дерев’яні церкви Лівобережжя // Таранушенко С. А. Дерев’яна монументальна архітектура Лівобережної України. 2-ге вид. Харків : Савчук О. О., 2017. С. 804.

Автор ВУЕ

В. В. Вечерський


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Вечерський В. В. Введенська церква в Бериславі // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Введенська церква в Бериславі (дата звернення: 21.10.2021).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
28.05.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ