Баптизм

один із напрямів християнського протестантизму, що виник на початку 17 ст.