Фундаменталізм

1) умонастрої та дії, викликані переконанням, що єдиною підставою (фундаментом) справжньої віри є буквальне сприйняття вихідних істин релігійного вчення; граничний консерватизм; 2) течія в протестантизмі, яка виникла в США на поч. 20 ст., спрямована проти ліберальних змін у протестантській теології


Пишіть за адресою [email protected]

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ