Соціалізація

процес становлення особистості, засвоєння індивідом цінностей, норм, установок і зразків поведінки, притаманних даному суспільству, соціальній групі, тій або іншій спільноті людей

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ