Біхевіоризм

Біхевіори́зм (бігевіоризм; амер. англ. behaviorism, англ. behaviourism, від behavior, behaviour — поведінка) — напрям у психології, що зводить психіку до поведінки, яка мислиться як механічна реакція на подразники зовнішнього середовища.

Біхевіоризм

Галузь науки Психологія, філософія, методологія
Обʼєкт досліджень Поведінка як реакція на зовнішні подразнення
Період заснування Кінець ХІХ ст.
Очільники Торндайк, Едвард Лі; Вотсон, Джон Бродес
Представники Альберт Бандура, Кларк Л. Голл, Фред С. Келлер, Іван Павлов, Чарльз Е. Осгуд, Беррес Ф. Скіннер, Едворд Толмен

Історична довідка

Біхевіоризм виник у США наприкінці 19 — на початку 20 ст. як реакція на емпіричну (глибинну) психологію. Засновники класичного біхевіоризму Е. Л. Торндайк і Дж. Б. Вотсон запропонували будувати психологію на об’єктивних методах, спрямованих на пізнання зовнішніх об’єктів, а не на опис внутрішніх, суб’єктивних переживань. Запровадив термін і розробив програму біхевіоризму Дж. Б. Вотсон (стаття «Психологія з погляду біхевіориста», 1913).

Характеристика

Представники класичного біхевіоризму вважали, що поведінку людини можна описати термінами «стимул» (зміна зовнішнього середовища) і «реакція» (відповідь організму на стимул). Поведінка зводиться до навичок, мислення — до мови та мовленнєвих навичок. Предметом психології має бути поведінка, тому наукове дослідження психічної діяльності повинно обмежуватися реєстрацією актів поведінки залежно від стимулу та реакції на нього у певному середовищі.

Необіхевіоризм прагнув здолати обмеженість класичного біхевіоризму і доповнив його поняттям «проміжних змінних» між стимулами та реакціями. Основною установкою залишалося біологічне вмотивування психіки. К. Л. Галл (1884–1952; США), Е. Ч. Толмен (1886–1959; США) та інші необіхевіористи визнавали існування певного «внутрішнього світу», який визначає різноманітність у поведінці людей.

«Радикальний біхевіоризм» виник як критика необіхевіоризму. Б. Ф. Скіннер виокремив «оперантні» реакції, які виробляються організмом мимовільно. Їх можна підсилити або послабити за допомогою покарання чи заохочення, що дає підставу для прогнозування вчинків. Свідомість і мислення вчений розглядав як взаємопідкріплюючі внутрішні стимули. Він запровадив вивчення поведінки на основі функціонального аналізу, з ігноруванням інтрапсихічних механізмів, які не підлягають експериментальній перевірці. Свої позиції Б. Ф. Скіннер пропагував також у художніх творах і публіцистиці. Ідеї Б. Ф. Скіннера, спрямовані на ощасливлення людства методами соціальної інженерії, були впроваджені у професійне навчання, педагогічну та психотерапевтичну практику.

Соціальний біхевіоризм спрямований на вивчення процесів навчання, соціалізації дітей, набуття соціального досвіду і норм поведінки. Роботи А. Бандури та інших представників цього напряму були присвячені підлітковій агресії, девіантній поведінці та її корекції. Відкриті ними соціальні явища, закони та механізми їх функціонування сприяли оптимізації процесу навчання та виховання дітей.

Застосування

Прикладний аналіз поведінки є сучасним напрямом практичного використання методології біхевіоризму у багатьох сферах (в управлінні організаційною поведінкою, лікуванні психічних розладів спектру аутизму); на основі когнітивно-поведінковій терапії ефективно лікуються фобії, посттравматичні стресові розлади та афективні розлади.

Література

  1. Schneider S. M., Morris E. A History of the Term Radical Behaviorism: From Watson to Skinner // The Behavior Analyst. 1987. № 10 (1). P. 27–39. URL: https://www.researchgate.net/publication/223959775
  2. Skinner B. F. The Behavior of Organisms. Acton : Copley Publishing Group, 1991. 457 p.
  3. Ярошевский M. Г. История психологии: От античности до середины XX века. Москва : Академия, 1996. 416 с.
  4. Watson J. Behaviorism. London : Routledge, 2017. 251 p.
  5. Бондаренко О. В., Слюсаренко Ю. Л. Біхевіоризм від Джона Б. Уотсона до Е. Толмена // Наукові горизонти. 2019. № 2. С. 80–85.

Автор ВУЕ

Г. В. Пирог


Покликання на цю статтю

Покликання на цю статтю: Пирог Г. В. Біхевіоризм // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Біхевіоризм (дата звернення: 24.01.2022).


Оприлюднено

Статус гасла: Оприлюднено
Оприлюднено:
18.06.2021

Офіційний телеграм-канал ВУЕОфіційний телеграм-канал ВУЕ