Соціологія


Социологiя.jpg

наука, яка досліджує соціальні форми, закони та закономірності функціонування і розвитку суспільства через взаємодію індивідів, груп і спільнот