Субкультура


Частина загальної культури, носії якої за низкою ознак відрізняються від панівної культури, але не протистоять їй